Dzisiaj jest sobota, 21 paĽdziernika 2017 r.  (294 dzień roku)   
 

 strona główna | kontakt | startuj z nami | dodaj do ulubionych   

 Menu główne
   DO SPRZEDAŻY
   Przetargi
   NASZE AUTOBUSY
   Rozkład jazdy
 
 
   Przepisy
   Ulgi
   Opinie pasażerów
 
 
 INFO
 - Ostatnia aktualizacja:
   18.02.2012 r.
 - Jeste¶ 1362 osob±
   odwiedzaj±c± stronę
 REKLAMA
Witamy na stronach PKS Rybnik Sp. z o.o.
Serwis ten używa plików "cookies".
Jeżeli nie wyrażaja Państwo zgody na zapisywanie informacji zawartej w plikach cookies, prosimy o stosowne zmiany w parametrach używanej przegladarki internetowej...

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa
jest organem właścicielskim dla

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Rybniku Sp. z o.o

2017-05-05

Ogłoszenie nr 4
Poł±czenie jedenastu spółek Skarbu Państwa stało się faktem
Informujemy, iż postanowieniem S±du Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru S±dowego, z dnia 4 maja 2017 roku zostało zarejestrowane poł±czenie 11 spółek Skarbu Państwa, w wyniku którego w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Fundusz Rozwoju Spółek S.A. w Warszawie jako spółka przejmuj±ca – w drodze przeniesienia całego maj±tku spółek przejmowanych na spółkę przejmuj±c±, której jedynym akcjonariuszem jest Skarb Państwa – przej±ł następuj±ce spółki: (1) Zakłady Mechaniczne CHEMITEX sp. z o.o. (2) Poznańskie Zakłady Graficzne S.A. (3) Przedsiębiorstwo Obsługi Komunikacji Samochodowej w Poznaniu sp. z o.o. (4) Biuro Studiów i Projektów Ł±czności „Teleprojekt” w Warszawie sp. z o.o. (5) Agroma Kutno sp. z o.o. (6) Kopalnie Surowców Skalnych S.A. (7) Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego „Iława” S.A. (8) Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Rybniku sp. z o.o. (9) Przedsiębiorstwo Hurtu Spożywczego w Otwocku sp. z o.o. (10) WITAR S.A.
Z dniem poł±czenia, tj. 4 maja 2017 roku, Fundusz Rozwoju Spółek S.A. z siedzib± w Warszawie wst±piła we wszystkie prawa i obowi±zki ww. dziesięciu podmiotów, a kapitał zakładowy Funduszu Rozwoju Spółek S.A. został podwyższony z kwoty 13 000 000 zł do kwoty 18 723 300 zł.
Wyrażamy nadzieję, że fakt poł±czenia spółek stanie się źródłem wielu korzyści dla naszych kontrahentów i przyszłych klientów.

 

 Postanowienie z 28-04-2017 roku o połaczeniu spółek
 2017-05-04 KRS wpis polaczenia

2017-04-10

4 kwietnia w Warszawie odbyły się nadzwyczajne walne zgromadzenia 11 spółek nadzorowanych przez resorty rozwoju oraz budownictwa i infrastruktury. Zgodnie z założeniami Planu poł±cznia podpisanego w grudniu 2016 roku i aneksowanego w lutym 2017 roku zatwierdzono przejęcie przez Fundusz Rozwoju Spółek S.A. 10 spółek Skarbu Państwa. Proces konsolidacji prowadzony jest w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, przez przeniesienie na jedn± spółkę całego maj±tku pozostałych podmiotów.

W wyniku poł±czenia powstanie podmiot dysponuj±cy ok. 110 mln zł kapitału oraz portfelem wierzytelności i nieruchomości o wartości 20 mln każdy. Kapitał zakładowy FRS zostanie podwyższony z 13 mln do kwoty 18.723.300 zł. Fundusz Rozwoju Spółek będzie sukcesywnie realizował główny cel, do jakiego został powołany, tj. efektywnego zarz±dzania powierzonym mu maj±tkiem i jego wykorzystaniem na wsparcie finansowe podmiotów z szeroko rozumianej grupy kapitałowej Skarbu Państwa w formie pożyczek oraz inwestycji kapitałowych. Przewiduje się, że finalizacja poł±czenia przez nowy, rozwojowy, w 100 procentach kontrolowany przez Skarb Państwa podmiot, przyniesie wymierne korzyści dla polskiej gospodarki.

 

 Akt notarialny z 04 kwietnia 2017 roku


Informacja Funduszu Rozwoju Spółek S.A.  z 2017-03-03:

Opis aneksu nr 1  Aneks nr 1 do planu poł±czenia Plan poł±czenia
 

2017-02-21

Obwieszczenie
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Rybniku Sp. z o.o  ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomosci położonej przy ulicy Jankowickiej 7 w Rybniku wraz prawem własnosci znajdujacej się na niej zabudowy...

 
   >>>>  szczegóły  przetargu  >>>>


 
Plan poł±czenia został uzgodniony i podpisany w Warszawie w dniu 19 grudnia 2016 roku, na podstawie przepisów art. 498 i nast. ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), przez Zarz±dy Spółek:

(1) Fundusz Rozwoju Spółek S.A. z siedzib± w Warszawie

(2) Zakłady Mechaniczne CHEMITEX sp. z o.o. z siedzib± w Łodzi

(3) Poznańskie Zakłady Graficzne S.A. z siedzib± w Poznaniu

(4) Przedsiębiorstwo Obsługi Komunikacji Samochodowej w Poznaniu sp. z o.o. z siedzib± w Poznaniu

(5) Biuro Studiów i Projektów Ł±czności 'Teleprojekt' w Warszawie sp. z o.o. z siedzib± w Warszawie

(6) Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych sp. z o.o. z siedzib± w Kobyłce

(7) Agroma Kutno sp. z o.o. z siedzib± w Kutnie

(8) Kopalnie Surowców Skalnych S.A. z siedzib± w Męcince

(9) Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego'Iława' S.A. z siedzib± w Iławie

(10) Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Rybniku sp. z o.o. z siedzib± w Rybniku

(11) Przedsiębiorstwo Hurtu Spożywczego w Otwocku sp. z o.o. z siedzib± w Otwocku

(12) WITAR S.A. z siedzib± w Poznaniu.

  >>>> Dokument do pobrania >>>>

                                                                               


====================================================

Komunikat w sprawie komunikacji dalekobieżnej PKS Rybnik
od
01 marca 2012 roku

±

Wszystkie prawa zastrzeżone      All Rights Reserved
Copyright © 2005-2012 by PKS Rybnik Sp. z o.o.